Print

תשתיות באולמות הרצאה

on .

החדר
מספר החדר מקומות ישיבה
סוג הלוח
מקרן

מחשב

מקרן שקופיות
אודיטוריום 001 001  198 לבן- 10 מטר  V  V V
נתן רוזן 300  40 לבן  V
חדר סמינרים 620 620  50  לבן  V  V
אשר פרס 502  70 לבן- 7מטר  V  V
אודיטוריום רוזן 323  188 לבן-  מתנייע *2  V  V  V
חדר סמינרים 724 724  30  לבן  V
חדר סמינרים במכון לפיזיקה תיאורטית ע"ש לוינר טאוב-401  35 לבן
חדר ישיבות 377  20  לבן  V
חדר ישיבות 605  15  לבן
חדר ישיבות 705  15  לבן
FaLang translation system by Faboba