news

ערן לוסטיג

בהמלצת הטכניון הוחלט ע"י קרן צוקרמן להעניק לערן לוסטיג, סטודנט לתואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ' מוטי שגב, מלגה נדיבה להשתלמות בתר דוקטורט באונ' סטנפורד (Stanford University) לשנה האקדמית 2021-2022.
מטרת המלגה היא הכשרת בוגרי הטכניון למסלול אקדמי, תוך תקווה שהדבר יוביל בהמשך להצטרפותם לסגל האקדמי.

לאחרונה פירסם ערן יחד עם קבוצת המחקר של מוטי מאמר בScience אודות מערכי לייזרים ורטיקאליים טופולוגיים.

ערן, כל הכבוד ובהצלחה!