news

הסטודנטים הזוכים בפוסטר מצטיין 2020 ו- 2021

ברכות לסטודנטים הבאים אשר זכו בפוסטר מצטיין ביום המחקר הפקולטי 2020 וביום המחקר הפקולטי 2021 וייצגו את הפקולטה בתחרות הפוסטרים ביום המחקר לתארים מתקדמים של הטכניון:

 

הזוכים מ-2020 הינם
1. קוסטיה שקדרוב
2. יובל אבולאפיה

 

הזוכים מ-2021 הינם
1. נועה זילברמן
2. יונית מרודס-זקס
3. חיה ברוך

 

ברכות לזוכות ולזוכה, בהצלחה בתחרות הטכניונית!