news

מתרגלים מצטיינים אביב תשפ"ב

כל הכבוד למתרגלים המצטיינים אשר קיבלו פרס הצטיינות בהוראה לסמסטר אביב תשפ"ב.

הפרס למתרגלים/ות מצטיינים/ות נועד לתת את ההכרה הראויה למי שעשו את המלאכה בנאמנות ובהצטיינות. ההוראה היא אחת ממטרותיו העיקריות של הטכניון והמתרגלים והמתרגלות הם נדבך מרכזי בהוראה.

גדעון אלון, מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
אביאור אלמועלם, מתרגל מצטיין מתמיד
חיה ברוך, מתרגלת מצטיינת פקולטית
עומר גרנק, מתרגל מצטיין פקולטי
רועי מלמוד, מתרגל מצטיין פקולטי
עמית קם, מתרגל מצטיין פקולטי
דמיטרי שישקין, מתרגל מצטיין פקולטי

הסגל והסטודנטים מעריכים ומוקירים את  תרומתכם,
המשיכו להצליח!