news

הפקולטה לפיזיקה בטכניון

המחלקה לפיזיקה בטכניון מציעה תוכנית חדשה לתואר מתקדם עם התמחות במדעי הקוונטום וטכנולוגיה.

למידע נוסף: תוכניות לימוד קוונטום בטכניון