אופנהיים אורי

1926-2013

Professor Emeritus

קופר צ'רלס1926-2009

Professor Emeritus

זינגר פאול1934-2005

Professor Emeritus

פרס אשר1934-2005

Distinguished Professor Emeritus

גילת גדעון1929-2003

Professor Emeritus