ינאי פלורסהיים

 
משתלמים
דוקטורנט אחרי בחינה
דוא"ל:   yanayflorshaim@gmail.com
נושא מחקר:   פיזיקה אטומית ומולקולרית
מנחה:   שגיא, יואב
משתלמים:מצב מוצק חדר: 314 טלפון: 04-829-3920 
משתלמים:מצב מוצק חדר: 314 טלפון: 04-829-3999