סילביה בהר

 
נספחים
דוא"ל:   silbehar@physics.technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה לאנרגיות גבוהות
מארח:   בכר, אהוד
משרד:קומפלקס לידוב חדר: 361 טלפון: 04-829-3995