news

computersסטודנטים לתואר ראשון, מכל מסלולי הפיסיקה - גישה לחוות המחשבים אפשרית במקומות הבאים:


א- קומה 1 מתחת לספריה - הכניסה דרך הספריה משעה 8:00 עד 20:00. בשעות הלילה הכניסה מפרוזדור קומה 1 (ליד הכניסה מכוון כימיה.)

ב- בספריה - נוספו שולחנות ארוכים עם מחשבי חווה, והרבה שקעי חשמל לטעינת מכשירים. פתוח רק לפי שעות הפעילות של הספריה.

ג- קומה 2 - פרוזדור צפוני - חדר 208 - כניסה באמצעות כרטיס סטודנט

הכניסה לכל המחשבים הנ"ל באמצעות משתמש וסיסמא שהגדרתם באתר החווה