graduate

קורסי מוסמכים

תכנית הלימוד בפקולטה לפיזיקה לסמסטר אביב - תשפג

המידע אינו סופי, ועשוי להשתנות במשך הסמסטר. נא בדקו גם ימים ספורים לפני המועד.

 
מספר קורס שם / תאור הקורס שם - תפקיד הסמכה / מוסמכים תאריך בחינה
116004 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים

קחומוביץ' , אנריקה - אחראי

משותף
116027 פיזיקה של זורמים

פרישמן , אנה - מרצה

משותף
116028 סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה חורף

רוזן , יורם - מרצה ואחראי

משותף
116030 סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה-אביב

רוזן , יורם - מרצה

משותף
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית

ארד , איתי - מרצה ואחראי

משותף
116034 מערכות קוונטיות מקרוסקופיות

קרן , עמית - מרצה ואחראי

משותף
116037 מחשוב קוונטי רועש

נוה , יהודה - מרצה

משותף
116161 נושאים בפיזיקה תיאורטית 1

בראון , ארז - מרצה ואחראי

משותף
117004 שיטות ניס. במצב מוצק II

קרן , עמית - מרצה

משותף
117140 תורת החבורות בפיסיקה

טורנר , ארי - מרצה

משותף
118076 מעבדה מתקדמת

קרסיק , יעקב - אחראי

מוסמכים
118090 אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות

בכר , אהוד - מרצה ואחראי

מוסמכים
118117 אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים

שגב , מרדכי - מרצה ואחראי

מוסמכים
118123 מבוא לפיזיקה של חלקיקים

שורק , יותם - מרצה

מוסמכים
118126 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה

לאור , ארי - מרצה ואחראי

מוסמכים
118130 מבוא ליחסות כללית

אורי , עמוס - מרצה

מוסמכים
118132 תורת השדות הקוונטית 1

רזמט , שלמה - מרצה ואחראי

מוסמכים
118141 נושאים נבחרים בביופיסיקה וחומר רך

בונין , גיא - מרצה

מוסמכים
118148 ננו-פוטוניקה קוונטית

קרוגר , מיכאל - מרצה

מוסמכים