אמיל פולטורק

 
אמריטוס
דוא"ל:   emilp@physics.technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
משרד:קומפלקס לידוב חדר: 307 טלפון: 04-829-2761 
 
Research Interests & Publications:  

Supersolid helium,superconducting  analogies with cosmology.
URL: My personal website