יום מחקר 2024

TYPEOther
Speaker:אפרת סבח
Organizer:אפרת סבח
Date:14.04.2024
Time:09:00 - 16:00
Location:Lidow Rosen Auditorium (323)