בועז קורן

 
משתלמים
מסטרנט
דוא"ל:   boazkoren313@gmail.com
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
מנחה:   הכהן - ג'ורג'י, שי
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 215 טלפון: 04-829-2209