קופר צ'רלס1926-2009

Professor Emeritus

זינגר פאול1934-2005

Professor Emeritus

פרס אשר1934-2005

Distinguished Professor Emeritus