ינאי טובי

 
משתלמים
מסטרנט
דוא"ל:   yanay.t@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   ביופיזיקה & מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל
מנחה:   בונין, גיא
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 312 טלפון: 04-829-3836