מיכאל בירק

 
משתלמים
סטודנט ללא מנחה
דוא"ל:   birkmichael@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   לא נקבע / לא ידוע