אלמוג דנציג

 
משתלמים
דוקטורנט- נסיוני
דוא"ל:   almog.danzig@gmail.com
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
מנחה:   פולטורק, אמיל