יובל למברג

 
משתלמים
מסטרנט תיאורטי
דוא"ל:   suval@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   ביופיזיקה & מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל
מנחה:   לוין, דב
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 332 טלפון: 04-829-5929