ניצן בלאו

 
משתלמים
דוקטורנט אחרי בחינה
דוא"ל:   nitsan@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
מנחה:   הכהן - ג'ורג'י, שי
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 204 טלפון: 04-829-3922 
 
פרטי התפקיד:

nitsanblau@gmail.com