רועי קישוני

 
מינוי משני/מנחה חיצוני
דוא"ל:   rkishony@technion.ac.il
נושא מחקר:   ביופיזיקה & מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל