איתי דלמדיגוס

 
משתלמים
מסטרנט תיאורטי
דוא"ל:   itay.d@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   ביופיזיקה & מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל
מנחה:   בונין, גיא
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 205 טלפון: 04-829-3656