אריאן סורה

 
משתלמים
מסטרנט תיאורטי ונסיוני
דוא"ל:   soret@crans.org
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
מנחה:   אקרמן, אריק
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 316 טלפון: 04-829-2043