אפרת שמשוני

 
סגל מחקר
דוא"ל:   Efrat.Shimshoni@biu.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
ממונה:   אוירבך, אסא
אורחים:פיסיקה תיאורטית חדר: 402A טלפון: 04-829-2047