אלישע כהן

 
אמריטוס
דוא"ל:   ssecohen@technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
משרד:מצב מוצק חדר: 112 טלפון: 04-829-3564