news

שבוע המחקר 2021

14 סטודנטים מצטיינים לקראת סוף התואר הראשון בפיזיקה התאספו בפקולטה לשבוע חוויתי אשר יאפשר להם הצצה למחקר המתבצע בפקולטה.

״המטרה השבוע היא להכיר לכם את הפקולטה שלנו כחוקרים פוטנציאלים, ולא רק כסטודנטים, שכן עבודת המחקר היא פסגת השאיפות. לא רק לדעת לשאול שאלות מעניינות אלא גם לענות עליהן״, אמר דיקן הפקולטה פרופ׳ אהוד בכר לסטודנטים בדברי הפתיחה.
בהמשך היום הסטודנטים ביקרו היום במרכז המבקרים של הטכניון, שמעו הרצאה מחקרית מפי פרופ׳ עדי נסר והחלו לעבוד על פרויקטוני מחקר בהנחיית משתלמים וחברי סגל.

שבוע המחקר יכלול הרצאות חברי סגל, ביקורים במעבדות ועבודה על פרויקטי מחקר, בשילוב עם פעילוית חברתיות מגבשות בתנאי אירוח מלאים הכוללים לינה, ארוחות ומענק השתתפות.

בהצלחה ובהנאה רבה לסטודנטים!