graduate

*מידע על בחינות הסיווג בפיזיקה תמצאו בלימודי הסמכה

 

קבלת עותק בחינה

1. לקבלת עותק בחינה, ראשית יש לבצע הזמנה באתר של לימודי הסמכה, בקטגוריית שרותים לסטודנטים:

    הזמנת מבחנים

2. אתם תקבלו רשימה של הבחינות האחרונות שלכם. לחצו על תיבת הסימון של עותק הבחינה/מבחנים הנדרש/ים (אתם יכולים לסמן יותר ממבחן אחד). לאחר שבחרתם, לחצו על כפתור האישור הירוק, בחלק התחתון של הדף. אם הבחינה נסרקה וזמינה, תקבלו אפשרות להציג אותה בדפדפן האינטרנט.

 

נוהל הגשת ערעור

יש למלא את טופס הערעור שהדפסת. הקפד/י להשלים את כל הנתונים.

שמור עותק של הטופס בידך.

את הטופס בצרוף הדפסה של הבחינה הסרוקה יש להגיש בתיבת הדואר לערעורי בחינות המצויה מימין לכניסה לספריית הפקולטה, קומה 2  בניין לידוב - פיסיקה.

ניתן לאסוף את התשובות, החל משבוע אחרי הגשת הערעור, בדלפק הספרייה בימים א-ה בין השעות 10:00-14:00.

 

לברורים נוספים:

אתי ממן - 04-829-5585, עדיפות בדואר אלקטרוני - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אירית לזרוביץ  - 04-829-3996, עדיפות בדואר אלקטרוני - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.