המכון לפיזיקה תיאורטית ע
המרכז לפיזיקת החלקיקים  (נפתח בחלון חדש)
המכון לננוטכנולוגיה ע
מכון אשר לחקר החלל  (נפתח בחלון חדש)
המכון למצב מוצק (נפתח בחלון חדש)
מרכז הקוונטום ע