חברי סגל מוזמנים למצוא זמן פנוי בחדר לפגישה / הרצאה.

קיבולת החדר מוצגת ליד שם החדר.
אנא פנו לאתי כדי להזמין את החדר. טל: 5585, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שם החדר
מספר החדר
מקומות ישיבה
סוג הלוח
מקרןמחשבטלוויזיה
אודיטוריום 001 001  198 White - 10m  V  V V
אודיטוריום 300 300  40 לבן    V V
חדר סמינרים 620 620  50 לבן    V  V
אשר פרס 502  70 לבן - 7מ'    V  V
אודיטוריום רוזן 323 188 2 sliding White  V  V  V
חדר סמינרים מעבדות 318 318    לבן    V  V
חדר סמינרים 315 315    לבן      
חדר סמינרים 431 431      V    
חדר סמינרים ע"ש לוינר - המכון לפיזיקה תיאורטית טאוב-401 35 לבן  V  V  
חדר ישיבות 377  20 לבן      V
חדר ישיבות 605  15 לבן V    
חדר ישיבות 705  15 לבן  V    
חדר ישיבות 333  30  לבן      V
חדר הקלטת הרצאות בזום 401a 401a          V
חדר הקלטת הרצאות בזום 401b 401b           V
חדר הקלטת הרצאות בזום 401c 401c           V
חדר הקלטת הרצאות בזום 401d 401d           V