אורחים

* האורחים הנוכחיים בפקולטה רשומים מטה לצפייה בפרטי אורחים צפויים או שהיו בעבר, אנא בחרו את התאריכים המתאימים.

 
calendar
 
 
 
שם תאריך הגעה תאריך עזיבה מוסד אקדמי חדר טלפון מארח
Zaroubi, Saleem 2017-12-01 2018-12-31 University of groningen     Ehud Behar
Yagi, Futoshi 2016-10-01 2018-09-09 Technion - israel institute of technology Lidow Complex- 716 04-829-5908 Oren Bergman
Martin, Levine 2016-03-09 2018-09-08 Caltech Lidow Complex- 608 077-877-1458 Ehud Behar