אורחים

* האורחים הנוכחיים בפקולטה רשומים מטה לצפייה בפרטי אורחים צפויים או שהיו בעבר, אנא בחרו את התאריכים המתאימים.

 
calendar
 
 
 
שם תאריך הגעה תאריך עזיבה מוסד אקדמי חדר טלפון מארח
Murthy , Ganpathy 2018-02-01 2018-06-14 University of Kentucky LITP- 405 04-829-5912 Assa Auerbach
Zaroubi, Saleem 2017-12-01 2018-12-31 University of groningen     Ehud Behar
Yagi, Futoshi 2016-10-01 2018-09-09 Technion - israel institute of technology Lidow Complex- 716 04-829-5908 Oren Bergman
Martin, Levine 2016-03-09 2018-06-08 Caltech Lidow Complex- 608 077-877-1458 Ehud Behar