news

אלדנה גריצ'ינר

ברכות לאלדנה גריצ'ינר, משתלמת לתואר מגיסטר בפיזיקה, בהנחייתו של פרופ' נועם סוקר, על זכייתה במלגת רות ואריגו פינצי ז"ל לשנה"ל תש"ף.