news

אנה קסלמן

הפקולטה לפיזיקה מברכת את חברת הסגל החדשה שלנו, אנה קסלמן, על זכייתה בתוכנית התמיכה היוקרתית לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים.

ברכות אנה!