news

ליקוי חמה טבעתי

כולנו שמענו על התופעה "ליקוי חמה". אולם האם שמעתם על "ליקוי חמה טבעתי"?

בליקוי חמה מסלול הירח סביב כדור הארץ ומסלול כדור הארץ סביב השמש תואמים כך שהירח מסתיר את השמש, המכונה "חמה" (אגב, גם לכוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש קוראים בעברית "חמה", או בלועזית מרקורי, וזה אכן מאוד מבלבל). ליקוי חמה טבעתי הוא תופעה מרהיבה בה הירח מסתיר את השמש בצורה לא מלאה ונוצרת סביבו טבעת בוהקת למשך שניות או אפילו דקות.


הסיבה לתופעה היא שהירח אינו מקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי אלא אליפטי (בצורת אליפסה), וגם כדור הארץ מקיף את השמש במסלול אליפטי. המסלולים הללו גורמים לכך שהמרחק בין כדור הארץ לירח, ובין כדור הארץ לשמש, אינם קבועים, ולכן בזמנים שונים בחודש ובשנה הירח והשמש נראים קטנים יותר מבימים אחרים. בליקוי חמה טבעתי הירח נראה לנו קטן מהשמש בגלל מסלולו סביב כדור הארץ והוא מצליח להסתיר רק את מרכז השמש. עניין מדהים לא פחות הוא שקוטר השמש גדול פי 400 לערך מקוטר הירח, אך מרחקה מאיתנו גדול מספיק כך שבליקוי חמה מלא הירח (או למעשה צל הירח) מצליח לכסות אותה לחלוטין. זה בהחלט מרשים!


אבל רגע, אם הירח משלים 12 הקפות מלאות סביב כדור הארץ בשנה, מדוע איננו צופים בליקוי חמה בכל חודש? ובכן הסיבה לכך היא שהמסלולים האליפטיים שסיפרנו לכם עליהם אינם מתיישבים אחד על השני בצורה מושלמת, אלא יש ביניהם סטייה קלה של כ-5 מעלות. הסטייה הזו, בין מישור ההקפה של הירח סביב כדור הארץ לבין מישור ההקפה של כדור הארץ סביב השמש, גורמת לכך שליקויי חמה מתרחשים פעמים בודדות בשנה.


ביום חמישי הקרוב, 10.06.21, הירח ייראה לנו קטן יותר מהשמש ובשעה 11:12 שעון ישראל הוא יתחיל להסתיר אותה עד שבשיא הליקוי תיווצר טבעת סביב הירח וחלק מתושבי כדור הארץ יצפו בליקוי חמה טבעתי. לצערנו לא נוכל לצפות בליקוי מישראל אלא רק מקנדה, רוסיה וגרינלנד.


בעוד כשנה, ב-16 במאי 2022, נוכל לצפות מארצנו בתופעה אחרת - ליקוי לבנה חלקי, עליו לא הספקנו לדבר כאן. אך אל דאגה, עקבו אחרינו ונדאג לעדכן אתכם בכל מה שחשוב!


הידיעה התפרסמה באתר ה"מדעטק".