news

אביאור אלמועלם

אביאור אלמועלם, דוקטורנט בפקולטה לפיזיקה בהנחייתו של פרופ' עמית קניגל, זכה במלגת ות"ת – לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה, לשנת תשפ"א.

ברכות אביאור!