news

קורונת השמש

קטע הומוריסטי מאת נועם סוקר


גם אני רוצה להיות כמו פרופסורים ממכון ויצמן ולהסביר לרזי ברקאי ויונית לוי ולכל עם ישראל שאם מקדם ההדבקה מעל 1 אז מספר הנדבקים גדל, ושאם הוא מתחת 1 אז מספר הנדבקים יורד, ושאם הוא בדיוק שווה 1 יש לנו מקרה מיוחד הדורש חקירה מיוחדת.


מצאתי סוף כל סוף ערב פנוי לאחר סמסטר של הוראה בקורס בסיסי בתואר ראשון (פיסיקה 1מ) שמספר הסטודנטים שלו שווה בערך למספר חולי הקורונה הקשים בשיא הגל השלישי. זה היה הערב לפני מועד ב, לאחד שסיימתי כמה שעות של מענה לשאלות סטודנטים. רשמתי את המשוואה הראשונה שלי, ואז התחילו האימיילים לקפוץ במחשב עם עשרות סטודנטים שאיחרו את הרישום למועד ב. וכך ביליתי את הערב בשאלות ותשובות עם האחראים על לימודי התואר הראשון בטכניון. היה עליהם לאשר רישום מיוחד למקרים חריגים (סטודנטים שזה הסמסטר האחרון שלהם בתואר אחרי 7 שנים שהם לומדים במסלול התלת שנתי של מדעי המחשב).


בערב הבא, לאחר שכבר נערך מועד ב והעברתי ציונים לסטודנטים, ישבתי לסיים את המשוואה הראשונה שלי. אלא שאז לא רק אימיילים הציפו אותי, אלא גם שיחות טלפון. עשרות סטודנטים התלוננו שהמבחן לא היה הוגן. סטודנט אחד התלונן שבשאלה על התנגשות פוטון באלקטרון היה חסר הנתון של מהירות הפוטון, אחרת התלוננה שהמחשב סגר לה את הבחינה 2 דקות לפני הסוף, ובשתי דקות היא עמדה לפתור נכון את 6 השאלות בהן היא טעתה (ענתה נכון על 4 שאלות), אחר אמר שהוא השקיע שבועיים בללמוד את החומר והוא לא יודע מה קרה לו אבל האם אני יכול לאפשר לו מועד שלישי. היו שהתלוננו שמועד ב היה קשה יותר ממועד א, כמו אחד שקיבל ציון 30 במועד א ורק 25 במועד ב. כמובן, שעות רבות הושקעו בהגשת תלונה על התנהגות בעייתית במבחן, ומענה לנציגי הסטודנטים שטענו שלפני שנתיים כאשר לימדתי את הקורס הממוצע היה 68.165 והפעם הוא רק 68.132.


וכך, בשעה 20:00 לאחר יומיים מתישים של התמודדות עם טענות על בחינה לא הוגנת וקשה מדי, התמוטטתי על הכורסה וצפיתי בפרופסור ממכון ויצמן מסביר לתמר איש שלום ולעם ישראל שלא יתכן מקדם הדבקה שלילי, אבל הסכנה היא מקדם הדבקה מרוכב שפרושו תנודות במספר הנדבקים.

 

נועם

נועם סוקר הוא פרופסור בפקולטה לפיזיקה בטכניון שכבר 18 שנים מנסה ללא הצלחה ללמד תאוצת קוריוליס.