news

תמונה קבוצתית של צוות המחקר בראשותם של פרופ' קרן כנרת ופרופ' ארז בראון
מחקר חדש שנערך ע"י הקבוצה של פרופ' כנרת קרן ופרופ' ארז בראון שופך אור על יכולתה של ההידרה, בעל חיים זעיר החי במקורות מים מתוקים, להתפתח מחדש מתוך תאים בודדים. על פי המחקר, בשלד ההידרה קיים זכרון מבני המאפשר לה לחדש את עצמה מתוך פיסות רקמה שנקטעו מגופה. מנגנון זה עשוי לסייע בעתיד להבין תהליכי התחדשות בתאים ורקמות של בני אדם.
ראו את המאמר שפורסם בכתב העת  Cell Report
 
ראו עוד כתבות שהתפרסמו בנושא The New York Times - How a Little Bit of Hydra Regrows a Whole Animal by James Gorman,

The Scientist Magazine - Cytoskeletons Direct Hydra Regeneration by Joshua A. Krisch

ובעברית הארץ - מחקר מגלה מה מאפשר להידרות לגדול מחדש מתאים בודדים, צפריר רינת ובאתר הטכניון