כנרת קרן ודניאל פודולסקי

הפקולטה לפיזיקה מברכת את חברי הסגל שלנו כנרת קרן ודניאל פודולסקי על זכייתם בפרס על הצטיינות במחקר, ע"ש מורטון ובוורלי רכלר Morton and Beverley Rechler Prize for Excellence in Research. הפרס כולל תקציב מחקר ומענק אישי.