news

ליאת נמירובסקי - לוי

ליאת נמירובסקי - לוי, דוקטורנטית בפקולטה לפיזיקה בהנחייתו של פרופ' מוטי שגב, זכתה במלגת ות"ת  – מדע וטכנולוגיה קוונטיים, לשנת תשפ"ב.

ברכות ליאת!