news

עופר נויפלד
ברכות למשתלם עופר נויפלד על זכייתך במלגת אדאמס – אחת הקרנות היוקרתיות ביותר המעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים במיוחד מכל האוניברסיטאות בארץ.

עופר חוקר יצירת הרמוניות גבוהות בהנחיית אורן כהן.