news

ברכות לאור סלע משתלם לתואר ד"ר בפקולטה, בהנחייתו של שלמה רזמט על זכייתו במלגת קרן דניאל לשנת תשע"ט

המחקר של אור מתמקד בתורת השדות הקוונטית, מסגרת תיאורטית כללית המשמשת לתיאור מגוון תופעות בתחומים שונים של פיזיקה. בפרט, אני חוקר כיצד סימטריה יכולה להתהוות בתורות שדה קוונטיות בהן האינטראקציות חזקות וכיצד אותה התורה יכולה לתאר שתי מערכות פיזיקאליות שונות למראה.