news

הפקולטה גאה להודיע על המרצים הבאים אשר זכו בהצטיינות עפ"י הערכת הסטודנטים בסמסטר אביב תשע"ח

מוחמד עכאשה – מרצה מצטיין טכניוני בשלושה קורסים: פיזיקה 3, פיזיקה 2 ל, פיזיקה 2 ר.

יואב שגיא – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה על הקורס פיזיקה 2 פ

וקסלר הגר – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה על הקורס פיזיקה 2 ממ

אנו מברכים אתכם ומודים לכם על תרומתכם לקידום ההוראה.

המשך עשיה פוריה ומצטיינת!