news

מרצים מצטייניםחורףתשפ"א

הטכניון פירסם את תוצאות משאל המרצה והמתרגל/ת לסמסטר חורף תשפ"א.
המשאל העלה כי ציון המרצה הכללי בפקולטה לפיזיקה הוא מבין הגבוהים בטכניון והראשון מבין הפקולטות המדעיות וההנדסיות, וכי הפקולטה מובילה במדד ה"עניין" בטכניון.

אנו גאים להכריז על המרצים הבאים אשר זכו בהצטיינות עפ"י הערכת הסטודנטים בסמסטר חורף תשפ"א


הצטיינות יתרה מתמדת בהוראה - מוחמד עכאשה .

הצטיינות יתרה טכניונית בהוראה – חנה מרטיסקאינן.

הצטיינות לשבח בהוראה - גדעון אלון.

 

אנו מברכים את המרצים המצטיינים ומודים לכל הצוות הפקולטי על תרומתכם לקידום ההוראה.

המשך עשיה פוריה ומצטיינת