news

הפקולטה קיימה ב 12.06 "ערב פיזיקאיות" בו התאפשר לסטודנטיות בפקולטה להתכנס בפורום מצומצם עם חוקרות ולשמוע ממקור ראשון על חוויתיהן כנשים באקדמיה. מפגשי הפיזיקאיות חיוניים בכדי לעודד סטודנטיות מבטיחות להמשיך ללימודים מתקדמים ולהגדיל את אחוז החוקרות בפיזיקה (בעוד כ 26 אחוזים מהסטודנטים לתואר ראשון הינן נשים, בתארים מתקדמים המספר עומד על כ14 אחוזים).

החוקרות סיפרו על אופי הלימודים והמחקר וקיימו שיחות בקבוצות קטנות במטרה לתת מענה לשאלות הסטודנטיות ולעודד אותן להמשיך לתואר שני בפקולטה. הפרופסוריות יעל שדמי וכנרת קרן הצטרפו וחלקו עם המשתתפות את חוויתיהן והמלצותיהן להמשך הדרך.

"הערב היה מאוד אינפורמטיבי ונתן פרספקטיבה והשראה", "חוויה מעשירה בה יכלנו לקבל תשובות לשאלות ולהכיר פיזיקאיות משלבים שונים בקריירה","אהבתי את הפלטפורמה האינטימית שאיפשרה שיח פתוח" - אלה רק חלק מהמשובים החיוביים לארוע!