news

יעקב קרסיק

יעקב קרסיק נבחר לעמית הIEEE, האיגוד הבינלאומי למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE Fellow, Institute of Electrical and Electronics Engineers), "על תרומותיו למקורות אלקטרונים מבוססי פלזמה", החל מינואר 2021. זהו תואר החברות הגבוה ביותר באיגוד והוא ניתן בכל שנה ע"י חבר הנאמנים לפחות מ0.1% מחברי הIEEE לאחר תהליך הערכה קפדני.

בנוסף, זכה יעקב בפרס Magne “Kris” Kristiansen Award . פרס זה ניתן אחת לשנה לחוקר יחיד עבור תרומה ניסיונית יוצאת דופן במדעי הגרעין והפלזמה.

ברכות יעקב, זהו כבוד גדול לפקולטה!