news

יונית מרודס-זקס

גאווה פקולטית

חבר השופטים בתחרות הפוסטר המצטיין של דוקטורנטים במסגרת יום המחקר הטכניוני 2022 בחר בפוסטר של יונית מרודס-זקס, סטודנטית לתואר שלישי של כנרת קרן, כזוכה במקום הראשון.


 
נימוקי השופטים לבחירת הפוסטר הם: "הציגה בצורה רהוטה ובפוסטר יפיפה את מחקרה שבליבו מודל שלראשונה שמסביר את תהליך המורפוגנזה בהידרה (טורף זעיר החי במים מתוקים). בבסיס המודל הוא התהליך הדינאמי של הסידור הנמטי של סיבי האקטין בתהליך המורפוגנזה היוצר שדה מכני המכווין את התהליך. להבנת תהליך המורפוגנזה המורכב השלכות מרחיקות לכת על התפתחות עוברים, איברים וכו׳."

 
יונית תקבל תעודה המעידה על זכייתה וכן המחאה בסך 3000 ₪.

 

כל הכבוד יונית!


יום המחקר הפקולטי לשנה זו יתקיים בעוד חודש מהיום, יום חמישי 24.2.22, ובו יבחרו הפוסטרים אשר ייצגו אותנו ביום המחקר הטכניוני בשנה הבאה.

 

מטרת יום המחקר לחשוף את המועמדים לתואר מתקדם (וכן אלו אשר בתחילת התואר השני ולפני בחירת מנחה) למחקרים אשר נערכים בפקולטה.

להרשמה להשתתפות ביום המחקר (וכן להרשמה להצגת פוסטר כמשתלמים): https://forms.gle/RHVY4oaWMTZqapYj9

 

לפרטים נוספים: https://phys.technion.ac.il/EN/research/research-day-2022