future events

עולם החי כאתגר לפיזיקה המודרנית

TYPEScientific Discoveries
Speaker:פרופ' ארז בראון
Affiliation:הטכניון - הפקולטה לפיסיקה
Date:28.03.2022
Time:12:30 - 14:30
Location:Churchill Auditorium
Abstract:
קורס תגליות מדעיות ממשיך עם הרצאתו של פרופ' ארז בראון - "עולם החי כאתגר לפיזיקה מודרנית".
מהם האתגרים שעולם החי מציב בפני הפיזיקה?
האם אתגרים אלו מהווים חזית חדשה בפיזיקה?
האם הגישה הפיזיקאלית יכולה לספק מסגרת ועקרונות העומדים מאחורי תופעות בעולם החי?
 
יום שני ב28.03.22 בשעה 12:30
ההרצאה פתוחה לקהל הרחב ותתקיים באולם צ'רצ'יל בקמפוס הטכניון