in memoriam

חנן שכטר

 
לזכרם
 

1932-2022


פרופסור אמריטוס


חנן שכטר נולד ב- 14.6.1932 ונפטר בדצמבר 2022 בהיותו בן 90.


חנן הצטרף לסגל ההוראה בטכניון כמרצה בכיר בשנת 1964 לאחר שסיים דוקטורט במכון וייצמן. בטכניון לימד מגוון קורסים, הן לתואר ראשון והן לתארים גבוהים יותר. במשך הרבה שנים העביר בהצלחה קורסי יסוד (פיסיקה 1, 2 ו-3), לסטודנטים מפקולטות שונות בטכניון לתואר ראשון. כמו כן העביר קורסים מתקדמים לסטודנטים בפיסיקה לתארים גבוהים בשטח מצב מוצק שבו עסק במחקר.


חנן שכטר היה יושב ראש של הסגל האקדמי בטכניון בשנים 1976-78. כמו כן היה חבר בוועדות סנט למינוי בכיר.


 במחקר, הוא היה מומחה באפקט מוסבאואר, בתהודה מגנטית, בהתאבכות נויטרונים וכן בספקטרוסקופיה של AUGER, LEED , EELS וספקטרוסקופיה של קרני X. הוא חקר זיהומים בנתכים, אפקטים של לחץ גבוה, ותכונות מגנטיות של חומרים. חקר מגוון של חומרים בממדים נמוכים. הקדיש הרבה זמן  מחקר לאפקטים של שטח בעיקר בגבישי יהלום.


 פרסם כ-80 מאמרי מחקר מקוריים, השתתף ביותר מ-30 כינוסים מדעיים בינלאומיים והנחה כ-20 משתלמים לתוארי MSC ו- PHD.