דוד כהן

 
סגל מחקר
דוא"ל:   cdavid@physics.technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה לאנרגיות גבוהות
ממונה:   רוזן, יורם
משרד:פיסיקה תיאורטית חדר: 310 טלפון: 04-829-3530