אמיל פולטורק

 
אמריטוס
דוא"ל:   emilp@physics.technion.ac.il
נושא מחקר:   פיזיקה של חומרים & החומר מעובה
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 367 טלפון: 04-829-3784 
אתר בית:  https://phsites.technion.ac.il/emilp/
 
Research Interests & Publications:  

Supersolid helium,superconducting  analogies with cosmology.