news

זוכי פרס צילג לשנת 2018

ברכות ל פרופ' נועם סוקר, פרופ' יואב שגיא, ד"ר מוחמד עכאשה ו ד"ר סילביה בכר

זוכי פרס צילג  לשנת 2018.

הפרס ניתן על על הצטיינותם בהוראה ותרומתם המשמעותית לחינוך הסטודנטים בפקולטה.