news

הטכניון והפקולטה לפיזיקה אירחו ב 05.11.19 את פרופסור היטושי קונינקה (Hitoshi Kuninaka), מנכ"ל המכון לחקר החלל היפני (ISAS/JAXA) ועמיתיו אשר ביקרו את ראש סוכנות החלל הישראלית מר אבי בלסברגר על מנת לדון בשיתופי אפשריים.

 

האורחים תיארו את משימת XRISM בה ישוגר לווין מחקר באסטרופיזיקה בעל ספקטרומטר קרינת איקס ברזולוציה חסרת תקדים, ואת משימת היאבוסה2 (Hayabusa2) גשושית מחקר אשר תאסוף דגימות אבק מהאסטרואיד ריוגו (Ryugu 162173) ותשיבם לכדור הארץ.